תחביבים: חפצים

לצד העבודה על המחשב, לפעמים נעים להתנסות בחומרים, להשתמש בכלים, וליצור משהו מוחשי בשלושה מימדים...
תמונות נוספות של חפצים - בפייסבוק - חפצים שיצרתי; כסאות שהצלתי מגורל אכזר.