תחביבים: כסאות

אומרים שבכל בית יש בממוצע 10 כסאות.
הם משרתים אותנו בנאמנות כל חייהם וכשהם מזדקנים ואינם עומדים עוד בעומס הם ננטשים על ידי בעליהם.
כאן תראו כסאות שבורים וזנוחים שמצאתי ברחוב ונתתי להם חיים חדשים.

תמונות נוספות של חפצים וכסאות - בפייסבוק - חפצים שיצרתי; כסאות שהצלתי מגורל אכזר.